Khay trung thu VN
Khay trung thu VN
Khay trung thu VN
Khay trung thu VN

Khay trung thu VN

6.000 đ
Số gam chỉ tương đối, bánh đẹp nên đo đường kính bánh rồi chọn khay bạn nhé!
Khay 50r: KT lọt lòng 6cm; KT bên ngoài 7cm; cao 3.5cm
Khay 100gr: KT lọt lòng 6.5cm; KT bên ngoài 7.5cm; cao 3.5cm
Khay 125gr: KT lọt lòng 7.5 cm; KT bên ngoài 9cm; cao 3.5cm
Khay 200gr: KT lọt lòng 8cm; KT bên ngoài 9cm; cao 3.5cm
Khay 250gr: KT lọt lòng 9cm; KT bên ngoài 10.5cm; cao 4 cm
Khay 300gr: KT lọt lòng 10.5cm; KT bên ngoài 11cm; cao 4 cm
= 6.000

Thông tin chi tiết

Số gam chỉ tương đối, bánh đẹp nên đo đường kính bánh rồi chọn khay bạn nhé!
Khay 50r: KT lọt lòng 5.5cm; KT bên ngoài 6cm; cao 3.5cm
Khay 100gr: KT lọt lòng 6.5cm; KT bên ngoài 7.5cm; cao 3.5cm
Khay 125gr: KT lọt lòng 7.5 cm; KT bên ngoài 9 cm; cao 3.5cm
Khay 200gr: KT lọt lòng 8 cm; KT bên ngoài 9 cm; cao 3.5cm
Khay 250gr: KT lọt lòng 9cm; KT bên ngoài 10.5cm; cao 4 cm
Khay 300gr: KT lọt lòng 10.5cm; KT bên ngoài 11cm; cao 4 cm

Xem thêm: Túi dán trung thu Việt Nam http://bepbanh.com/tui-dan-trung-thu-1475.html

Túi dán đẹp: http://bepbanh.com/shopproduct/search.html?q=t%C3%BAi+d%C3%A1n+10

Bình luận