Giấy nến tròn cắt sẵn 20cm
Giấy nến tròn cắt sẵn 20cm

Giấy nến tròn cắt sẵn 20cm

28.000 đ
Giấy chống thấm dầu làm bánh
Kích thước: 20cm
Số lượng: 20 tờ/ xấp
= 28.000

Bình luận