Cân điện tử WH B21
Cân điện tử WH B21
Cân điện tử WH B21
Cân điện tử WH B21

Cân điện tử WH B21

152.000 đ
Chất liệu: Mặt inox
Nguồn gốc: Trung Quốc
Sử dụng: Dùng để cân đong nguyên liệu

= 152.000

Bình luận